Sunday, 4 December 2011

Pananakop ng mga Amerikano

Posted by admin at 3:42 am
1898, si Commodore Dewey, Asst. Sec. of the Navy ay inutusan ni T. Roosevelt na tumuloy sa Hongkong at paghandaan ang paglusob ng mga Kastila sa Pilipinas kung magkakaroon ng digmaan.
May 1,1898 opisyal na nagsimula ang Battle of Manila Bay sa oras na 5:40 ng umaga sa pamumuno ni Comm. Dewey nang sabihin niyang, "You may fire when you are ready, Gridley."
Nang mag-utos siya ng tigil putukan o ceasefire bandang alas 12:30 ng tanghali, lahat ng 10 barko ng Kastila ay nawasak kasama ng 381 tauhan.
 Walong Amerikano lamang ang bahagyang nasugatan at walang namatay. Dahilan upang mataas ang ranggo ni Dewey sa pagiging Rear Admiral.
June 12, 1898 – pinirmahan ni Gen. Emilio Aguinaldo, kasama ang mga pinunong Pilipino ang Deklarasyon ng Kalayaan ng Pilipinas. 

Nilagdaan ang isang kasunduang pangkapayapaan sa España noong Aug. 12, 1898.
Ang digmaan ay pormal na winakasan sa pamamagitan ng 12, 1898. Treaty of Paris noong Dec. Ang España ay tinalo ng Puerto Rico, Guam, at ng Pilipinas.
Nagbayad ang pamahalaang Kastila ng halagang $20M sa Pilipinas. 
January 23 1899, pormal na ipinahayag ni Gen. Aguinaldo at mga kasama ang pagkakatatag ng Unang Republika sa Barasoain, Malolos, Bulacan.
Ang unang Republika ng Pilipinas ay nanatili lamang ng sandaling panahon dahil ito’y ilegal na isinalin sa Estados Unidos. 
Sumiklab ang Fil-Am War dahil sa paghahangad ng mga Amerikanong kontrolin ang bansa.
 Tumagal ito ng halos 10 taon at pumatay ng mahigit 600,000 Pilipino at 10,000 Amerikano. 
Ang hindi kilalang digmaang ito ay tinagurian ng mga manunulat ng kasaysayan bilang "First Vietnam" dahil dito unang ginamit ng mga Amerikano ang mga malupit na taktikang pandigmaan.
 Nagsimulang mangaral ang mga misyonerong Protestante. 
March 23,1901 nahuli si Gen. Aguinaldo ng mga kalaban. Nagpasa ang Amerika ng Sedition Law na nagpapataw ng parusang kamatayan sa sinumang magnais ng kalayaan ng Pilipinas. 
Ang barkong Thomas, mula sa San Francisco, sakay ang 600 Amerikanong guro ay dumaong sa Pilipinas. 
1902, ang sakit na beri-beri ay kumitil ng libo-libong mamamayan. 
Ang Fort Stotesenberg, na kalaunan ay tinawag na Clark Air Base ay itinayo bilang cavalry outpost. 
Ang Iglesia Filipina Independiente (The Philippine Independent Church) ay pormal na itinatag sa ibat-ibang bayan, at ginamit nila sa kanilang organisasyon ang mga simbahang Katoliko. 
1906, ipinag-utos ng U.S. Supreme Court na ibalik ang lahat ng pag-aari ng Katoliko Romano. 
1907, ang mga opisyal sa Local Government ay yaon lamang mga mayayaman. 
1908, itinatag ang University of the Philippines (UP).
July 27, 1914 sumiklab ang World War I ; nagpasimula ang Iglesia Ni Cristo sa Pilipinas.
1916, pinagtibay ang Jones Law, isang batas na ang intensiyon ay ipagkaloob ang
lubos na kalayaan sa sandaling dumating ang karapat-dapat na pagkakataon.
1934, pagkatapos ng matagal na pakikipaglaban ng mga Pilipino sa Washington, ang
Tydings-McDuffie Act ay ipinasa para magkaloob ng sampung taon ng "Commonwealth"
status.

0 comments:

Post a Comment

 

Copyright © 2011 Tungkol sa Pilipinas - Kasaysayan, Mga Bayani, Magagandang tanawin All Rights Reserved